อ า ส า | ณ . น่ า น

มีโอกาสได้ไปทำงานจิตอาสาอีกครั้ง
ครั้งนี้เดินทาง ไ ก ล ไ ป ถึ ง น่ า น .
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์
ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ปลายฤดูหนาว…กับเส้นทางสู่ยอดดอย ไม่ง่ายเลยกับถนนที่เต็มไปด้วยสายหมอกและทางลูกรัง

หมู่บ้านมณีพฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ใกล้ยอดเขาผาผึ้ง สามารถขับรถขึ้นได้เส้นทางเดียวคือ เส้นทางจากอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน ซึ่งห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ 47 กิโลเมตร เป็นชุมชนเป็นชุมชนเผ่าม้งและชนเผ่าลั๊วะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมมีชื่อว่า ฉงไผ่หรือซ้งพาในภาษาม้ง เคยเป็นพื้นที่สู้รบในสมัยที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองอย่างรุนแรง  ต่อมาจึงได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์ ศูนย์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในหมู่บ้านมณีพฤกษณ์ ถึงแม้ที่นี่จะยังขาดแคลนในอีกหลาย ๆ ปัจจัย แต่สิ่งที่ผู้คนที่นี่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นเลยก็คือ ความมีน้ำใจของชาวบ้าน ความมุมานะของความเป็นครูที่ตั้งใจมาเพื่อสอนนักเรียนในที่แห่งนี้ ความน่ารักของเด็ก ๆ ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จนเราอดที่จะยิ้มตามเด็ก ๆ เหล่านี้ไม่ได้ .

บันทึกจาก
# ว่ า ง แ ล้ ว ไ ป ไ ห น .

ช่องทางการติดต่อ
Facebook Fanpage : ว่ า ง แ ล้ ว ไป ไ ห น .
👉Facebook : www.facebook.com/wanglaewpainai
👉Instagram : www.instagram.com/nootnate
👉Website :  www.wanglaewpainai.com
👉E-mail : wanglaewpainai@gmail.com
👉Tel : 094 039 0998

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: